+31 (0) 6 53 98 31 10
Annerweg 25, 9467PB Anloo

Privacy Veklaring

Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo, gevestigd aan Annerweg 25, 9467 PB Anloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://bouwbedrijflsmeenge.nl/
Annerweg 25
9467 PB
Anloo
+31 (0) 6 53 98 31 10

Jeffrey Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo Hij/zij is te bereiken via jeffrey@rayonmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@rayonmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Financiële gegevens als bankgegevens bewaren wij tot maximaal drie jaar nadat je voor het laatst een factuur van Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo hebt ontvangen. We bewaren deze gegevens om automatische incasso’s te kunnen uitvoeren en wegen het voordeel na genoemd periode niet meer zwaarder dan het risico van het bewaren van deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@rayonmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@rayonmedia.nl

Wij doen dit onder andere op de navolgende wijzen;

Het voeren van een beveiligde verbinding op onze websites (SSL) waarmee alle gegevens die worden verstuurd op deze website versleuteld worden verstuurd.
Wij werken uitsluiten met Software as a System (SaaS) die eveneens gebruik maken van SSL verbindingen.
Wij voeren zeer regelmatig updates uit op onze websites om er zeker van te zijn dat deze en de diverse modules up to date zijn om het risico op data lekken zoveel mogelijk te voorkomen.
Wij voeren pro-actief beveiligingscontroles uit op onze websites om data lekken vroegtijdig te ontdekken.
Alle (online) systemen die wij gebruiken om persoonlijke en overige klantgegevens zoals aangegeven in dit document op te slaan zijn beveiligd met wachtwoorden.
Wij maken gebruik van geavanceerde filters om spam en phishing mails te kunnen detecteren en verwijderen.
Het CRM dat door ons gebruikt wordt is zo ingericht dat werknemers alleen toegang hebben tot delen van het systeem waarin gegevens liggen opgeslagen liggen voor zover hun rol of functie dit beoogd.
Wij bewaren geen hardcopy van persoonsgegevens op draagbare gegevensdragers die verloren kunnen gaan.
De privacyverklaring is geldig zodra de persoon toestemming* heeft gegeven.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@rayonmedia.nl*De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

OVER ONS

Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo
Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo met 35 jaar ervaring in timmerwerken. Met een lach elke dag aan het werk gaan en het gewenste resultaat realiseren, dat is het mooiste wat er is!

CONTACT

Bereiken kun je mij via het contactformulier, een bezoekje in Anloo op Annerweg 25 of een belletje naar +31 (0) 6 53 98 31 10.

DIENSTEN

Onderhoud
Verbouw
Nieuwbouw

OVER ONS

Bouwbedrijf L.Smeenge met 35 jaar ervaring in timmerwerken. Met een lach elke dag aan het werk gaan en het gewenste resultaat realiseren, dat is het mooiste wat er is!

DIENSTEN

Onderhoud
Verbouw
Nieuwbouw
©
2022
Bouwbedrijf L.Smeenge uit Anloo
realisatie 
RAYONMEDIA
Privacy verklaring